Avtalsanalys

Är ni säkra på att Er leverantör inte uppdaterar prislistorna utan Er vetskap? Är ni säkra på att ni får de rabatter som ni kommit överens om i avtalet? Automatiserad tjänst för 500 kr/månad per leverantör.

Purchase Solutions AB har tagit fram en tjänst för att löpande kontrollera kunders avtal med sina leverantörer. Tjänsten bygger på två delar, dels kontrolleras förändringar av prislistor, den andra delen bygger på att kontrollera att försäljningsstatistiken stämmer överens med aktuella prislistor.

Tjänsten kontroll prislista:

Vi sätter tillsammans med kunden upp ett regelverk för vilka förändringar som är tillåtna och vilka förändringar som kunden vill ha information om. Följande förändringar kan flaggas:

 • Nya  artiklar
 • Avslutade artiklar
 • Förändrat pris i varukorgen (sätts med procent)
 • Förändrat pris övriga artiklar (sätts med procent)

Vid ny prislista görs kontroller och de värden som kunden vill få information om skickas som en sammanställning till kunden som direkt kan ta ställning till om förändringarna är i enlighet med det man kommit överens om i avtalet.

Tjänsten kontroll försäljningsstatistik:

Vi sätter tillsammans med kunden upp ett regelverk för vilka avvikelser som skall återrapporteras. Följande avvikelser kan återrapporteras:

 • Lägre pris än prislista
 • Högre pris än prislista 
 • Artiklar som saknas i prislistan
 • Produkter som saknas i prislistan (fraktkostnader, fakturaavgifter, emballage osv)

Denna kontroll gör att kunden får information om debitering avviker mot befintliga prislistor. Kunden kan direkt belysa felaktiga debiteringar från leverantören.

Aktiviteter för att komma igång med denna tjänst:

 • Teckna avtal med Purchase Solutions AB
 • Identifiera en eller flera leverantörer som ni vill kontrollera, exempelvis Er leverantör av kontorsmaterial eller annan leverantör med prislista och många artiklar samt hög omsättning
 • Sätt upp regelverk för prislista och försäljningsstatistik tillsammans med Purchase Solutions AB samt sätta upp mottagare av förändring prislistor och avvikelser försäljningsstatistiken.
 • Meddela leverantören att den skall skicka in uppdaterade prislistor och månadsvis försäljningsstatistik på Era inköp. Dessa skickas antingen direkt till Er eller till avtal@purchasesolutions.se.
 • I ämnesfältet anges ”Kundnamn (Ert), Leverantörsnamn (deras), Prislista/försäljningsstatistik, YYMMDD”
 • Prislista och försäljningsstatistik skickas i formatet .xls, .xlsx, .csv eller txt-fil separerad med semikolon.

Vad kostar detta?

Detta är en paketerad tjänst som Purchase Solutions AB levererar, priset är uppbyggt i 2 delar enligt nedan:

 • Uppstart av konto – 2 000 kr
 • Vi går igenom struktur på prislistan, varukorg, rabatter, regelverk för prislistorna, kontaktpersoner.
 • Vi går igenom struktur på försäljningsstatistiken, regelverk för försäljningsstatistiken, kontaktpersoner.
 • Månadskostnad – 500 kr per leverantör
 • 2 förändringar av prislistan
 • Avstämning av försäljningsstatistik

Exempel: En leverantör som fakturerar 3 miljoner om året där ni får en överdebitering på 3% motsvarar 90 000 kr i extra kostnad, är det värt risken?

Låter detta intressant, vänligen kontakta oss på avtal@purchasesolutions.se eller telefon
073-503 03 08.


Vi har bland annat hjälpt
stena nedladdning (1) nedladdning SE_Color_Small_8336_6 ahlsell