balloons

Purchase Solutions erbjuder en tjänst för att kvalitetssäkra verksamheters leverantörsreskontra. Vi identifierar avvikelser som har lett till en kostnad på leverantörsfakturor tillbaka i tiden.

Genom att rätta upp de identifierade avvikelserna kan förlorat kapital återföras och resultatet förbättras. Genom vårt egna program PS Analysing Tool innebär vår tjänst minimal arbetsinsats från våra kunder. Vi driver hela processen mot samtliga motparter såsom Skatterverket, leverantörer och andra motparter fram till att beloppet har återförts. Vår tjänst är helt provisionsbaserad och innebär således ingen ekonomisk risk.

Ett viktigt fokus för oss är att vår revision av Era leverantörsfakturor ska leda till att Ni får en ökad kvalitet i Er befintliga betalningsprocess. Vi kommer i vår sammanställning presentera var och hur avvikelserna har uppstått och rekomendera åtgärder för att Ni ska komma till rätta med eventuella läckage.

I takt med att flödet för leverantörsfakturor automatiseras hos företag ökar risken att felaktiga kostnader uppstår, och kapital går förlorat. Vårt program identifierar dessa avvikelser.

- Momsavvikelse
- Dubbelbetalning
- Dubbelfakturering
- Överbetalning
- Felaktig valuta
- Kreditfaktura behandlad som debetfaktura
- Felaktig kontering
- Felaktig tolkning av regelverket
- Bluffakturor

Vi har bland annat hjälpt
stena nedladdning ahlsell nedladdning (1) SE_Color_Small_8336_6