Momsanalys fastigheter

Momsanalys fastigheter

Att göra rätt momsavdrag för inköp till fastigheter är i många fall komplext. Purchase Solutions har utvecklat ett analysverktyg för att identifiera om felaktiga momsavdrag har skett i förhållande till gällande avdragsrätt för kundens objekt. Vår erfarenhet från tidigare analyser av fastighetsbolag är att det sker för lite momsavdrag. Det resulterar i för höga kostnader och förlorat kapital i form av ingående moms. Vi identifierar avvikelserna och återför pengarna. Tjänsten är helt provisionsbaserad, vi tar endast betalt utifrån det belopp vi lyckas återföra.

Analysen innebär också en kartläggning av processen för att höja kvaliteten framåt i tiden. Kontakta oss för mer information samt för referenser av tidigare genomförda analyser.

Vi har bland annat hjälpt
stena ahlsell nedladdning nedladdning (1) SE_Color_Small_8336_6