Frakt- och transportfakturor

Analys av frakt- och transportfakturor (Freight invoice audit)

Genom en analys av Era transport- och fraktfakturor mot prislistor (avtal) får Ni en kvalitetssäkring att korrekt debitering från speditörerna har skett. I samband med att avvikelser identifieras och korrigeras återför vi pengar från leverantörerna samt levererar en uppföljningsrapport över resultatet. Syftet med denna rapport är att den ska vara ett underlag för framtida förbättringar. Tjänsten är helt provisionsbaserad och vi tar endast betalt utifrån det belopp vi lyckas återföra.

Följande delar kvalitetssäkrar vi i en analys av transport- och fraktfakturor:

Avtal:

- Felaktigt debiterad kostnad mot avtal
- Handlat utanför avtalet
- Missade rabatter
- Ej tillhandahållen bonus
- Avtal saknas
- Avtalstrohet

Faktura:

- Dubbelbetalning
- Dubbelfakturering
- Överbetalning
- Faktura betald i felaktig valuta
- Valutadifferens
- Ej utnyttjade kreditfakturor

Kontakta oss för mer information samt för referenser av tidigare genomförda analyser.

Vi har bland annat hjälpt
nedladdning (1) SE_Color_Small_8336_6 nedladdning stena ahlsell