I snitt är 3 av 1000 fakturor fel. Vi fångar Era avvikelser.

Analys leverantörsfakturor

}
I snitt är 3 av 1000 fakturor fel. Vi fångar Era avvikelser.Automatisera och öka internkontrollen för utbetalningar och leverantörerPurchase Solutions medverkar till att SKL Kommentus upphandlade avtal efterlevs.Vi kvalitetssäkrar att Nederman betalar rätt pris för sina 40 000 transporter världen över.Svenska företag går miste om stora belopp i form av utländsk moms. Vi hjälper Er.Vi hjälper fastighetsbolag att kvalitetssäkra sin momsprocess.
Vi har bland annat hjälpt
SE_Color_Small_8336_6 granngarden svedol_svartvitt nman