Services

Freight invoice audit

Genom en analys av tranport- och fraktfakturor mot prislistor (avtal) identifierar vi felaktiga kostnader, dubbla fakturor, tranporter som inte har skickats på ett optimalt sätt gällande tid och kostnad. Genom denna analys återför vi pengar från leverantörerna samt levererar ett resultat för framtida kostnadsbesparingar. Tjänsten är helt provisionsbaserad och vi tar endast betalt utifrån det belopp vi lyckas återföra.

Kontakta oss för mer information samt för referenser av tidigare genomförda analyser.

We have helped
Nybergs bil_svartvitt NWP_svartvitt svedol_svartvitt granngarden