Avtalsanalys

Vi kvalitetssäkrar att Era avtal efterlevs

Riskfaktorer

Inköp som sker utan matchning löper störst risk att debiteras med felaktiga priser och avgifter. Bristande rutiner och systemstöd hos leverantörer är ofta anledningar till att avtal inte efterlevs. För transaktionsintensiva företag och organisationer kan det handla om stora belopp som felaktigt betalas och kostnadsförs. Avvikelserna är i många fall svåra att upptäcka och kräver stora utredningar eller rätt verktyg.

Exempel på avvikelser som vi identifierar i en analys:

Dolda avgifter

 • Påminnelseavgift
 • Fakturaavgifter
 • Fraktavgifter
 • Administrationsavgifter
 • Miljöavgifter
 • Småordertillägg
 • Andra dolda avigfter

Prisavvikelser

 • Artikel- och produktlista
 • Timpriser
 • Acontoavräkning
 • Bonusavräkning
 • Varor/tjänster köpta utanför avtal

Felaktiga fakturor

 • Överbetalning
 • Dubbelbetalning
 • Felaktig valuta
 • Outnyttjade kreditfakturor


Kontakta oss för mer information samt för referenser av tidigare genomförda analyser.

Klicka här för att ladda ner vårt produktblad för Avtalsanalys

Vi har bland annat hjälpt
SE_Color_Small_8336_6 nman granngarden svedol_svartvitt